Aantal sneeuwdagenHellmannoverzichtKoudegolf
4,5 cm (gesloten dek)  20 januari 0,9 10 december Geen
3,8 cm (gesloten dek)  21 januari 2,6 12 december  
3,4 cm (gesloten dek)   22 januari 3,3 13 december  
1 cm (gebroken dek)  23 januari 3,1 14 december  
3,6 cm (gebroken dek)   8 maart 4,6 15 december  
    1,3 16 december  
    4,7 17 december  
    3,4 18 december  
    1,1 21 januari   
    0,4 22 januari  
    0,6 25 januari   
    0,2 29 januari  
         
  5 dagen 26,2    
Aantal ijsdagen  
-2,5°C 17 december      
         
  1 dag