Aantal sneeuwdagenHellmannoverzichtKoudegolf
Geen   0,6 21 januari Geen
         
  0 dagen 0,6    
Aantal ijsdagen  
         
  0 dagen